UWAGA - ZMIANY
Link 28.10.2013 :: 20:10
Od dnia 28 października 2013 został uruchomiony nowy serwis Samorządu Doktorantów UMCS, który korzysta z nowych domen sd.umcs.pl oraz doktoranci.umcs.pl 

Zapraszamy naszych Doktorantów oraz wszystkie zainteresowane osoby do korzystania z nowego serwisu. Priorytetowym zadaniem serwisu jest stworzenie dla Doktorantów platformy wymiany informacji oraz umożliwienie sprawnej komunikacji  w Samorządzie Doktorantów  (m.in. poprzez stworzenie systemu kont użytkowników, profili, stron użytkowników). Dodatkowo serwis ma za zadanie propagowanie osiągnięć naukowych naszych Doktorantów, co z pewnością przyczyni się do wzrostu ich mobilności i konkurencyjności na rynku pracy. 

Docelowo serwis będzie zawierał m.in. informacje o działalności Uczelnianego Samorządu Doktorantów oraz poszczególnych Wydziałowych Samorządów Doktorantów UMCS oraz będzie stanowił platformę umożliwiającą zapisy Doktorantów na zajęcia. Ponadto w naszym serwisie znajdują się katalogi wydarzeń naukowych oraz funduszy, tj. informacji o grantach, projektach i konkursach naukowych, do których każdy użytkownik może dodawać swoje propozycje. Po zweryfikowaniu przez Administratora propozycje te zostaną dodane do odpowiednich baz danych, dzięki czemu będą dostępne w serwisie dla wszystkich Użytkowników.

Rejestracja do serwisu będzie dostępna po uchwaleniu Regulaminu serwisu przez Zarząd Uczelnianego Samorządu Doktorantów UMCS. 

Zapraszamy do korzystania z nowego serwisu.

Samorząd Doktorantów UMCS


UWAGA
Link 19.10.2013 :: 21:14
Przypominamy, że zbliża się okres składania wniosków o stypendia. 

Termin na składanie wniosków na stypendia Rektora dla najlepszych doktorantów dla uczestników I-IV roku studiów doktoranckich upywa dnia 31 października 2013 roku,


Załączniki:


Samorząd DoktorantówWnioski o stypendium Rektora w roku akad. 2013/2014
Link 18.10.2013 :: 15:02
W związku ze zmianą Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wprowadzonego zarządzeniem Rektora nr 99/2013, uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium Rektora w roku akademickim 2013/2014 należy składać we właściwym dziekanacie do 31 października 2013 r.


Miejski program stypendialny dla doktorantów
Link 16.10.2013 :: 18:52
Informujemy, że doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Lublin. Wnioski o przyznanie stypendium z „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” na rok akademicki 2013/2014 będą przyjmowane do 31 października 2013 r. w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin (ul. Narutowicza 37/39) w godz. od 7.30 do 15.30. 

Zasady przyznawania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Samorządu Miasta Lublin.

Samorząd DoktorantówUwaga
Link 18.09.2013 :: 21:58
Przypominamy, że zbliża się okres składania wniosków o stypendia. 

Terminy na składanie wniosków na stypendia doktoranckie oraz zwiększanie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  wynoszą odpowiednio:

Wnioski należy złożyć u Kierownika Studiów Doktoranckich.


Załączniki:


Samorząd DoktorantówArchiwum

2015
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów