STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE
Link 16.10.2007 :: 00:38

Koleżanki i Koledzy Doktoranci !


 


STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE


Uprzejmie informuję, że JM Rektor podpisał zmiany w regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów, co umożliwi składanie wniosków o stypendia za wyniki w nauce na latach II – IV.


Na I roku studiów stypendium przyznawane jest z urzędu na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez komisje rekrutacyjne.


Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz instrukcja jego wypełniania znajduje się w dziekanatach oraz pod adresem www (zakladka akty prawne >> pomoc materilana):


http://www.doktoranci.umcs.lublin.pl/akty/wniosostyp.doc


http://www.doktoranci.umcs.lublin.pl/akty/instrdowniosostyp.doc


 


Termin składania wniosków upływa 7 listopada br. (środa).


 


STYPENDIA SOCJALNE


Jednocześnie przypominam, że stypendia socjalne (socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe) od miesiąca października otrzymają ci doktoranci, którzy złoża stosowne wnioski najpóźniej do dnia 31 października br.


Regulamin pomocy materialnej, wzór wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych i załączniki do wniosku znajdują się w dziekanatach oraz pod adresem www (zakladka akty prawne >> pomoc materilana):


http://www.doktoranci.umcs.lublin.pl/akty/wniosek.doc


 


STYPENDIA DOKTORANCKIE


Regulamin stypendiów doktoranckich (tzw. „dużych”) zostanie podpisany przez JM Rektora w najbliższych dniach, o czym Was niezwłocznie poinformujemy.


 


Aktualne informacje dotyczące wszystkich rodzajów stypendiów będą na bieżąco publikowane na stronie Samorządu Doktorantów UMCS:


www.doktoranci.umcs.lublin.pl


 


Serdecznie pozdrawiam


mgr Paweł Pachuta


Przewodniczący Samorządu Doktorantów UMCSINFORMACJE O STYPENDIACH DOKTORANCKICH
Link 17.10.2007 :: 10:57

Uprzejmie informujż, że JM Rektor zatwierdził Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich (tzw. "dużych" w min. kwocie 1044 zł). Regulamin znajduje się tutaj: http://www.doktoranci.umcs.lublin.pl/akty/regstypdok.doc

Wzór wniosku o przyznanie stypendium (karta osiągnięć doktoranta) znajduje się tutaj: Akty prawne>>pomoc materialna>>wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego.

Termin składania wniosków upływa 30 października br.


pozdrawiam
Paweł Pachuta
Przewodniczący Samorządu Doktorantów UMCSInformacje bieżące
Link 21.10.2007 :: 22:13

Koleżanki i Koledzy !

Przypominam Wam, że Rada Miasta Lublin przyznała doktorantom lubelskich uczelni uprawnienia do korzystania z tzw. "ulgi gminnej" (bilet jednorazowy za 1,40 zł i odpowiednio tańsze bilety okresowe). Informacje na stronie MPK:http://mpk.lublin.pl/index.php?sid=informacje&id=222

Zachęcam też do zapoznania się z artykułem dotyczącym opłat za przewody doktorskie na niektorych uczelniach: http://www.rp.pl/artykul/63826.html

Przypominam też o terminach składania podań o różnego rodzaju stypendia
:

-
socjalne (socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe) - do końca października (osoby, które złożą podania po 31.10. nie otrzymają świadczeń za miesiąc październik),
-
za wyniki w nauce - do 7 listopada,
-
doktoranckie - do 30 października.

Zachęcam także do zapoznawania się z informacjami na stronie Krajowej Reprezentacji Doktorantów:
www.krd.org.pl

Paweł Pachuta (Przewodniczący SD UMCS)DOFINANSOWANIA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
Link 21.10.2007 :: 22:34

Uprzejmie informuję Koleżanki i Kolegów doktorantów, że Uczelniany Zarząd Samorządu Doktorantów UMCS podjął decyzję o możliwości dofinansowania, z puli przeznaczonej na działalność Samorządu, następujących inicjatyw:

1. współfinansowanie udziału doktoranta w konferencji krajowej lub zagranicznej, do wniosku zawierającego uzasadnienie należy dołączyć:

- kosztorys udziału w konferencji oraz temat prezentowanego na konferencji odczytu,
- poparcie opiekuna naukowego/promotora oraz/lub kierownika studiów doktoranckich,
- decyzję dziekana o wysokości przyznanego dofinansowania,

2. finansowanie udziału doktoranta w konferencji (w przypadku gdy dziekan nie dofinansowuje udziału), należy dołączyć wymienione wyżej dokumenty, wraz z odmową finansowania wyjazdu przez dziekana - pełne finansowanie kosztów udziału w konferencji będzie przyznawane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. współfinansowanie organizacji konferencji naukowych organizowanych przez koła i organizacje naukowe doktorantów oraz przez grupy doktorantów; do wniosku należy dołączyć:

- opis konferencji zawierający m.in. planowany program konferencji oraz planowane do osiągnięcia rezultaty naukowe,
- preliminarz wydatków (koszty konferencji z podziałem na rodzaje kosztów oraz źródła finansowania kosztów),
- decyzje: dziekana, prorektora d/s Kształcenia i innych organów przyznające dofinansowanie organizacji konferencji,
- informacje o sponsorach i inne istotne informacje.

Wnioski należy składać w siedzibie Samorządu w godzinach dyżurów lub w dniu zebrań Samorządu (środa: 14-16)

Paweł Pachuta (Przewodniczący SD UMCS)Archiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów