Konkurs Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Link 04.10.2011 :: 14:48


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza konkurs dla studentów i doktorantów na najlepszą pracę pisemną związaną z polityką rozwoju pt. „Strategicznie dla rozwoju”.

Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach:
     1. Skuteczna i efektywna polityka rozwoju - studium przypadku;
     2. Planowanie społeczno-gospodarcze i przestrzenne – zintegrowane podejście.

Ministerstwo zapewnia najlepszym autorom nagrody finansowe, możliwość
publikacji tekstów oraz udział w roli prelegentów na spotkaniach
tematycznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2011 r.

Więcej informacji znajdziesz tutaj


Stypendium Naukowe im. Anny Pasek
Link 06.10.2011 :: 15:37
Adresatami stypendium naukowego im. Anny Pasek są doktoranci polskich instytucji naukowych (w tym doktoranci w trudnej sytuacji materialnej), podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.

Stypendium w wysokości 45000 PLN (kwota podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami), podzielona jest na dwie nierozerwalne części: stypendium badawcze - 20000 PLN, przeznaczone na realizację rocznego projektu badawczego, oraz stypendium personalne - 25000 PLN, pozostającego w gestii Stypendysty. Stypendium badawcze podlega rozliczeniu, w przeciwieństwie do stypendium personalnego, wolnego od jakiegokolwiek rozliczenia.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.


UWAGA!!!
Link 12.10.2011 :: 23:47
Niniejszym przypominamy, iż od 1 października 2011 r. obowiązuje nas zmieniony Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich UMCS. Jego treść znajdziecie TUTAJ.

W szczególności zwracamy uwagę na konieczność zapoznania się ze zmianami związanymi z zastąpieniem stypendium za wyniki w nauce – stypendium rektora dla najlepszych doktorantów (Rozdział VI Regulaminu), a także zmienionym formularzem wniosku o to stypendium (TUTAJ). Wątpliwości Wydziałowych Komisji Stypendialnych Doktorantów związane z interpretacją przepisów Regulaminu wyjaśniają członkowie Uczelnianej Komisji Stypendialnej Doktorantów tj:


Samorząd Doktorantów


Drodzy Doktoranci
Link 27.10.2011 :: 22:46

W związku z upływem dwuletniej kadencji członków organów uczelnianego Samorządu Doktorantów (2009-2011), tj: RUSD (Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów) oraz UZSD (Uczelnianego Zarządu Samorządu Doktorantów), nadszedł czas przeprowadzenia wyborów nowych działaczy do tych organów. Poniżej znajdziecie szczegółowy kalendarz wyborczy. Jego treść opisuje etapy przeprowadzania wyborów do poszczególnych organów (stosownie do odpowiednich przepisów Regulaminu Samorządu Doktorantów UMCS) - począwszy od powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów (czego dokonuje dotychczasowy RUSD), aż po wybór członków UZSD i nowego Przewodniczącego (bądź Przewodniczącej) SD UMCS.

Jak wynika z treści kalendarza - listopad będzie dla nas miesiącem pracowitym, ale jednocześnie wieńczącym działalność dotychczasowych członków uczelnianych organów Samorządu. Upływający czas dokona obiektywnej oceny naszego dorobku.

Ze swojej strony chciałabym Was prosić o sprawne przeprowadzenie poszczególnych etapów wyborów. Wybierając Waszych nowych reprezentantów w organach ogólnouczelnianych - postawcie na osoby, które w sposób godny i rzetelny będą reprezentować interesy uczestników studiów doktoranckich Waszych Wydziałów.


Przewodnicząca Samorządu Doktorantów UMCS
Marzena Myślińska
Archiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów