Miejski program stypendialny dla doktorantów
Link 16.10.2013 :: 18:52
Informujemy, że doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Lublin. Wnioski o przyznanie stypendium z „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” na rok akademicki 2013/2014 będą przyjmowane do 31 października 2013 r. w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin (ul. Narutowicza 37/39) w godz. od 7.30 do 15.30. 

Zasady przyznawania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Samorządu Miasta Lublin.

Samorząd DoktorantówWnioski o stypendium Rektora w roku akad. 2013/2014
Link 18.10.2013 :: 15:02
W związku ze zmianą Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wprowadzonego zarządzeniem Rektora nr 99/2013, uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium Rektora w roku akademickim 2013/2014 należy składać we właściwym dziekanacie do 31 października 2013 r.


UWAGA
Link 19.10.2013 :: 21:14
Przypominamy, że zbliża się okres składania wniosków o stypendia. 

Termin na składanie wniosków na stypendia Rektora dla najlepszych doktorantów dla uczestników I-IV roku studiów doktoranckich upywa dnia 31 października 2013 roku,


Załączniki:


Samorząd DoktorantówUWAGA - ZMIANY
Link 28.10.2013 :: 20:10
Od dnia 28 października 2013 został uruchomiony nowy serwis Samorządu Doktorantów UMCS, który korzysta z nowych domen sd.umcs.pl oraz doktoranci.umcs.pl 

Zapraszamy naszych Doktorantów oraz wszystkie zainteresowane osoby do korzystania z nowego serwisu. Priorytetowym zadaniem serwisu jest stworzenie dla Doktorantów platformy wymiany informacji oraz umożliwienie sprawnej komunikacji  w Samorządzie Doktorantów  (m.in. poprzez stworzenie systemu kont użytkowników, profili, stron użytkowników). Dodatkowo serwis ma za zadanie propagowanie osiągnięć naukowych naszych Doktorantów, co z pewnością przyczyni się do wzrostu ich mobilności i konkurencyjności na rynku pracy. 

Docelowo serwis będzie zawierał m.in. informacje o działalności Uczelnianego Samorządu Doktorantów oraz poszczególnych Wydziałowych Samorządów Doktorantów UMCS oraz będzie stanowił platformę umożliwiającą zapisy Doktorantów na zajęcia. Ponadto w naszym serwisie znajdują się katalogi wydarzeń naukowych oraz funduszy, tj. informacji o grantach, projektach i konkursach naukowych, do których każdy użytkownik może dodawać swoje propozycje. Po zweryfikowaniu przez Administratora propozycje te zostaną dodane do odpowiednich baz danych, dzięki czemu będą dostępne w serwisie dla wszystkich Użytkowników.

Rejestracja do serwisu będzie dostępna po uchwaleniu Regulaminu serwisu przez Zarząd Uczelnianego Samorządu Doktorantów UMCS. 

Zapraszamy do korzystania z nowego serwisu.

Samorząd Doktorantów UMCS


Archiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów