UWAGA!!!
Link 15.11.2010 :: 14:30
     Uprzejmie informujemy, że wszyscy Doktoranci, którzy ucierpieli w wyniku powodzi mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi w podwyższonej wysokości do 2500 zł, m. in. na pokrycie kosztów studiów, opłat za akademik itp.

     Wnioski o przyznanie zapomogi należy składać w Dziekanatach w terminie do 3.12.010 roku. Informacje, fakty i okoliczności zawarte we wniosku powinny być odpowiednio udokumentowane.

     Tutaj znajduje się Wniosek o Przyznanie Zapomogi, zaś tutaj znajdziesz aktualny Regulamin Pomocy Materialnej dla Doktorantów.

Samorząd DoktorantówZAPROSZENIE
Link 29.11.2010 :: 23:08
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
 „Przyszłość szkolnictwa wyższego – szanse i zagrożenia
10-12 grudnia 2010 r., Lublin

     Mamy zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: "Przyszłość szkolnictwa wyższego - szanse i zagrożenia", która odbędzie się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w dniach 10-12 grudnia 2010r. Ideą przyświecającą przedsięwzięciu jest organizowanie cyklicznych spotkań, w trakcie których będą poruszane i dyskutowane zagadnienia dotyczące problemów szeroko pojętej społeczności akademickiej. Miesiąc grudzień sprzyja podsumowaniu całorocznej pracy, a jednocześnie jest dobrym momentem na wyznaczenie sobie nowych celów i kierunków działania.


     Temat tegorocznej Konferencji – współorganizowanej przez Samorząd Doktorantów UMCS – nawiązuje do toczącej się obecnie w środowisku akademickim burzliwej dyskusji na temat przyszłorocznej gruntownej reformy systemu szkolnictwa wyższego, związanej z nowelizacją ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Pamiętając o tym, że nowelizacja stanowi najważniejszy, jednak nadal tylko element całościowej reformy, pragniemy spojrzeć na problemy systemu szkolnictwa wyższego w szerszej perspektywie, koncentrując się na szansach i zagrożeniach jakie niesie reforma, jak również podnieść kwestie problemów pominiętych lub niewystarczająco uregulowanych nowymi przepisami. W dyskusję włączą się studenci, doktoranci, jak również przedstawicieli nauki - wszystkich tych, którzy aktywnie uczestniczą w życiu akademickim, tworzą i nadają realne kształty systemowi szkolnictwa wyższego.

     Szczegóły informacje dotyczące konferencji znajdziecie odpowiednio
– zaproszenie TUTAJ
– plan konferencji TUTAJ
– karta zgłoszeniowa TUTAJ
Samorząd  Doktorantów


Archiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów