IV Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”
Link 12.12.2012 :: 13:29
Informujemy, że na stronach Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, pojawiła się informacja, że Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów studiów z uczelni wyższych i placówek naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego „Stypendia naukowe dla doktorantów II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu województwa. O stypendium mogą również się ubiegać osoby, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich. 

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać w kopercie zamkniętej w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin, piętro I, pok. 1, osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od dnia 4 grudnia 2012 r. do dnia 4 stycznia 2013 r. do godziny 15.30 (z dopiskiem na kopercie Stypendia naukowe dla doktorantów II). 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Samorząd DoktorantówŻYCZENIA!
Link 23.12.2012 :: 14:47


Archiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów