Zaproszenie!!!
Link 08.02.2011 :: 17:30
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pt.: „Procedury parlamentarne związane z integracją europejską”
3-4 marca 2011 r., Lublin


Mamy zaszczyt zaprosić Doktorantów kierunków humanistycznych (w tym głównie prawo, politologia, stosunki międzynarodowe) na Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: "Procedury parlamentarne związane z integracją europejską", która odbędzie się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w dniach 3-4 marca 2011r.

Celem proponowanej Konferencji - współorganizowanej przez Samorząd Doktorantów UMCS - jest podjęcie dyskusji, wymiana poglądów oraz rozwinięcie współpracy naukowej środowisk studentów i doktorantów wywodzących się z europejskich ośrodków akademickich.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:
- procedury parlamentarne związane z integracją europejską, zwłaszcza w kontekście zmian wywołanych wejściem w życie Traktatu z Lizbony,
- proces integracji europejskiej a system prawny państwa członkowskiego
- teraźniejszość i przyszłość,
- proces legislacyjny w przestrzeni europejskiej,
- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a proces integracji europejskiej.

Zgłoszenia (wypełnione formularze zgłoszeniowe) oraz abstrakt wystąpienia wraz ze skanem pozytywnej opinii opiekuna naukowego/promotora prosimy przysyłać do dnia 15 lutego 2011 r. na adres email: mk@sknp.umcs.lublin.pl. Osoby, których prace zostaną zakwalifikowane poinformujemy drogą mailową najpóźniej w dniu 17 lutego. Gwarantujemy publikację najlepszych prac w wydawnictwie pokonferencyjnym.

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 250 zł od osoby i obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie. Wpłat należy dokonać do dnia 21 lutego 2011 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdziecie w poniższych załącznikach.


Załączniki:
1. Zaproszenie
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Wymogi dotyczące abstraktuSamorząd DoktorantówLink 12.02.2011 :: 18:58

Samorząd i Społeczność Doktorantów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim smutkiem i żalem żegna

Metropolitę Lubelskiego
Jego Ekscelencję Arcybiskupa Józefa Życińskiego

Wielkiego Patriotę, Wybitnego Profesora, Człowieka dialogu
jedną z najwybitniejszych osobowości Lubelszczyzny.

Rodzinie, Współpracownikom i Przyjaciołom
pragniemy złożyć kondolencje i wyrazy współczucia.

 Link 27.02.2011 :: 00:27


Archiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów