Nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców
Link 20.02.2013 :: 22:53
Do 18 marca 2013 r. można zgłaszać kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców, najważniejszego gremium reprezentującego środowisko młodych naukowców. 

Członkostwo w Radzie to szansa na aktywne uczestniczenie w tworzeniu coraz lepszych warunków dla młodych badaczy. Do zadań Rady należy m.in. proponowanie rozwiązań wzmacniających współpracę młodego pokolenia naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce.

Rada wskazuje również bariery, na które napotykają naukowcy na początku swojej kariery i przygotowuje rekomendacje dotyczące możliwości ich wspomagania.  Rada Młodych Naukowców podejmuje także wiele samodzielnych działań. W obecnej kadencji jest m.in. inicjatorem Forum Młodych Uczonych, a także cyklu spotkań z młodymi uczonymi „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”, realizowanego przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Stowarzyszeniem TOP 500 Innovators. 

Członkostwo w Radzie Młodych Naukowców to okazja do współpracy z innymi ciałami odpowiedzialnymi za rozwój nauki w Polsce. Rada współpracuje m.in. z Radą Narodowego Centrum Nauki, przedstawicielami Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, czy też Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej.  Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która:     

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Młodych Naukowców powinno zawierać:     

Szczegóły dotyczące naboru do RMN oraz kwestionariusz dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zmiany stawek stypendialnych dla doktorantów
Link 16.03.2013 :: 13:26
Informujemy, że wprowadzono obowiązujące w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 kryteria przyznawania oraz wysokości stypendiów socjalnych, socjalnych w zwiększonej wysokości, specjalnych dla osób niepełnosprawnych, stypendiów rektora oraz zapomóg dla doktorantów.


Samorząd Doktorantów UMCSMinikonferencja 6 organizowana w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Nauk Matematycznych (ŚSDNM)
Link 20.03.2013 :: 12:06
Serdecznie zapraszamy doktorantów nauk matematycznych (nie tylko uczestników ŚSDNM) oraz zainteresowanych pracowników naukowych do udziału w szóstej minikonferencji w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Nauk Matematycznych organizowanej przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Więcej informacji na stronie konferencji: http://minikonferencja.ssdnm.umcs.lublin.pl


Samorząd Doktorantów UMCS


Adam Gągol finalistą konkursu FameLab
Link 20.03.2013 :: 13:36
Miło nam poinformować, że doktorant Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS został jednym z dziesięciu finalistów konkursu FameLab. Jest to projekt dla badaczy, którzy nie boją się myśleć niestandardowo i mają żyłkę popularyzatora nauki. W szranki stają naukowcy, którzy prowadzą badania w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, rolniczych lub technicznych. Gala finałowa odbędzie się 11 maja w Centrum Nauki Kopernik.

Adam Gągo
l – robi doktorat z informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, w Lublinie. Specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów na czas. Poprzeczkę ustawia wysoko. Problem, nad którym armia komputerów biedziłaby się kilka miliardów lat, opracowywane przez niego algorytmy aproksymacyjne rozwiążą szybko bez trudu. Przed komputerem siada rzadko, bo go rozprasza. Najlepiej pracuje mu się, gdy pisze markerem po tablicy. Kilka razy w tygodniu spotyka się z innymi matematykami, którzy też myślą przed tablicą. Każdy przed własną, w innym pokoju Katedry Algorytmiki UJ. Algorytmy całkowicie go pochłonęły, rzucił dla nich psychologię, którą w wolnym czasie studiował. Interesują go niebanalne pytania. Chociażby to: czy istnieją jakieś matematyczne różnice między tworzeniem muzyki, a jej odtwarzaniem? Sprawdza się także w podróżach, zwłaszcza tych „za jeden uśmiech”. Autostopem dotarł na Kaukaz i na Saharę.Materiały ze strony FameLab.org.pl


Samorząd Doktorantów UMCS


Staże Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych dla doktorantów spoza Warszawy!!!
Link 26.03.2013 :: 19:16
Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych (WCNM) ogłosiło nabór na staże dla doktorantów spoza Warszawy. Staże przeznaczone są dla   doktorantów z ośrodków krajowych i zagranicznych, którzy chcieliby   prowadzić badania i uczyć się w jednostkach Centrum pod opieka   pracowników MIMUW lub IMPAN.

Termin zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2013 r.

Staż odbywa się w czteromiesięcznych cyklach semestralnych w trakcie roku akademickiego: w semestrze jesiennym od 1 października do 31 stycznia i w semestrze wiosennym od 15 lutego do 15 czerwca. Można aplikować o jeden lub dwa semestry.

Wysokość wynagrodzenia za staż w formie stypendium wynosi 4000 zl miesięcznie brutto i jest   niezależne od innych stypendiów.

Więcej informacji na temat tego programu oraz formularz do składania wniosków znajduje się na stronie WCNM: http://wcmcs.edu.pl/node/40 oraz http://wcmcs.edu.pl/sites/default/files/stazeDR.pdf.

Samorząd Doktorantów


Świąteczne życzenia
Link 28.03.2013 :: 22:48


Rekrutacja do Programu MOST
Link 05.04.2013 :: 12:55
Drodzy Doktoranci! 

Od 15 kwietnia do 15 maja odbędzie się rekrutacja do Programu Mobilności Studentów MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2013/2014. 

Więcej informacji oraz rejestracja kandydatów: http://most.amu.edu.pl .  

MOST to program mobilności nie tylko studentów, ale i doktorantów umożliwiający studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dziewiętnastu polskich Uniwersytetów.  Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. 

MOST daje możliwość:     

Nie przegap swojej szansy! Zarejestruj się już dziś!


Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Samorząd Doktorantów


Przewodniki MNiSW po stypendiach i grantach
Link 15.04.2013 :: 23:27
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało dwa przewodniki, które zawierają informacje dotyczące stypendiów, programów i konkursów.     
 • Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców dostarcza informacje o dostępnych formach wsparcia dla naukowców przed doktoratem, zaraz po doktoracie oraz dla zespołów badawczych. W publikacji znajdują się także przydatne rady, jak młody naukowiec może ubiegać się o „kredyt studencki”, z którego oprócz studentów mogą korzystać także doktoranci. W przewodniku dla młodych naukowców zawarte zostały wskazówki dotyczące m.in. sposobu aplikowania i wykorzystania funduszy. 

  Znajdziesz ten przewodnik tutaj.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/przewodniki-po-stypendiach-i-grantach/?cHash=91419532e0

Samorząd Doktorantów


Drodzy Doktoranci!
Link 17.04.2013 :: 00:30
Działając w imieniu Lubelskiego Porozumienia Doktorantów (LPD) serdecznie zapraszamy na IV Bal Doktoranta! 

Termin: 25 maja 2013
Miejsce: Stołówka Politechniki Lubelskiej "SOKÓŁ", ul. Nadbystrzycka 40A
Cena: 100 zł/os 
Zespół: "Galaxa" Lublin
Konto do wpłat: 59 1140 1094 0000 2905 1600 1001 (z dopiskiem "IV Bal Doktoranta" oraz Imię i Nazwisko)
Terminy wpłat: 50% sumy do 30 kwietnia 2013, druga cześć do 12 maja 2013. 

Wspólnie z Przedstawicielami pozostałych Lubelskich Uczelni dołożymy wszelkich starań, aby Bal spełnił oczekiwania, nawet najbardziej wymagających gości. 

Jesteśmy przekonani, że niniejszy Bal przyczyni się do integracji środowiska naukowego i zaowocuje dalszą współpracą braci doktoranckiej Lublina.  

Samorząd Doktorantów UMCS (Współorganizatorzy)
Wioletta Brankiewicz - Przewodnicząca Samorządu Doktorantów UMCS
Bartosz Skrzypek - Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WNoZiGP 
Adam Orlik - Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WH

Samorząd Doktorantów
Konferencja "Alternatywne metody rozwiązywania sporów w Polsce i na świecie"
Link 16.05.2013 :: 09:30
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów do udziału Międzynarodowej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Alternatywne metody rozwiązywania sporów w Polsce i na świecie”, która odbędzie się w dniu 24 maja 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Szczegółowe informacje o Konferencji, określenie jej tematyki oraz warunki w plikach poniżej.


Samorząd Doktorantów
Drodzy Doktoranci!
Link 11.06.2013 :: 23:44
W związku z kończącą się kadencją Przedstawiciela Doktorantów w Senacie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także Przedstawicieli w Komisjach Senackich, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia wyborów i wyłonienia Przedstawicieli Doktorantów do tych ciał. 

Senat - 1 przedstawiciel. 

Komisje Senackie:
 1. Senacka Komisja Statutowa- 1 przedstawiciel
 2. Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu- 1 przedstawiciel
 3. Senacka Komisja Rozwoju Kadry Naukowej - 1 przedstawiciel
 4. Senacka Komisja Budżetu i Finansów - 1 przedstawiciel
 5. Senacka Komisja Dydaktyki i Wychowania - 1 przedstawiciel
 6. Senacka Komisja Badań Naukowych - 1 przedstawiciel
 7. Senacka Komisja Wydawnictw - 1 przedstawiciel
 8. Senacka Komisja Współpracy z Zagranicą - 1 przedstawiciel
 9. Senacka Komisja Współpracy z Gospodarką - 1 przedstawiciel
 10. Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów - 4 przedstawicieli
 11. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów - 2 przedstawicieli  

Przyjęty został następujący kalendarz wyborczy: 
 1. Zgłoszeń kandydatów (wypełniona karta zgłoszeniowa - Zalącznik 1 należy dokonywać na adres mailowy: doktoranci-umcs@wp.pl  do dnia 13 czerwca 2013r., do godziny 17.00 (czwartek). 
 2. Dnia 13 czerwca 2013r. po godzinie 18:30 (czwartek), zostaną przeprowadzone wybory w siedzibie Samorządu Doktorantów UMCS (ul. Radziszewskiego 18/213).

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DOKTORANTÓW DO UDZIAŁU W WYBORACH.


Samorząd Doktorantów


Uwaga - Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów
Link 23.08.2013 :: 19:11
Informujemy, że można ubiegać się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2013/2014. Szczegółowe informacje, w tym tryb składania wniosków można znaleźć tutaj.

Samorząd Doktorantów


Uwaga
Link 18.09.2013 :: 21:58
Przypominamy, że zbliża się okres składania wniosków o stypendia. 

Terminy na składanie wniosków na stypendia doktoranckie oraz zwiększanie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych  wynoszą odpowiednio:

Wnioski należy złożyć u Kierownika Studiów Doktoranckich.


Załączniki:


Samorząd DoktorantówMiejski program stypendialny dla doktorantów
Link 16.10.2013 :: 18:52
Informujemy, że doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Lublin. Wnioski o przyznanie stypendium z „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” na rok akademicki 2013/2014 będą przyjmowane do 31 października 2013 r. w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin (ul. Narutowicza 37/39) w godz. od 7.30 do 15.30. 

Zasady przyznawania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Samorządu Miasta Lublin.

Samorząd DoktorantówWnioski o stypendium Rektora w roku akad. 2013/2014
Link 18.10.2013 :: 15:02
W związku ze zmianą Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wprowadzonego zarządzeniem Rektora nr 99/2013, uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium Rektora w roku akademickim 2013/2014 należy składać we właściwym dziekanacie do 31 października 2013 r.


UWAGA
Link 19.10.2013 :: 21:14
Przypominamy, że zbliża się okres składania wniosków o stypendia. 

Termin na składanie wniosków na stypendia Rektora dla najlepszych doktorantów dla uczestników I-IV roku studiów doktoranckich upywa dnia 31 października 2013 roku,


Załączniki:


Samorząd DoktorantówUWAGA - ZMIANY
Link 28.10.2013 :: 20:10
Od dnia 28 października 2013 został uruchomiony nowy serwis Samorządu Doktorantów UMCS, który korzysta z nowych domen sd.umcs.pl oraz doktoranci.umcs.pl 

Zapraszamy naszych Doktorantów oraz wszystkie zainteresowane osoby do korzystania z nowego serwisu. Priorytetowym zadaniem serwisu jest stworzenie dla Doktorantów platformy wymiany informacji oraz umożliwienie sprawnej komunikacji  w Samorządzie Doktorantów  (m.in. poprzez stworzenie systemu kont użytkowników, profili, stron użytkowników). Dodatkowo serwis ma za zadanie propagowanie osiągnięć naukowych naszych Doktorantów, co z pewnością przyczyni się do wzrostu ich mobilności i konkurencyjności na rynku pracy. 

Docelowo serwis będzie zawierał m.in. informacje o działalności Uczelnianego Samorządu Doktorantów oraz poszczególnych Wydziałowych Samorządów Doktorantów UMCS oraz będzie stanowił platformę umożliwiającą zapisy Doktorantów na zajęcia. Ponadto w naszym serwisie znajdują się katalogi wydarzeń naukowych oraz funduszy, tj. informacji o grantach, projektach i konkursach naukowych, do których każdy użytkownik może dodawać swoje propozycje. Po zweryfikowaniu przez Administratora propozycje te zostaną dodane do odpowiednich baz danych, dzięki czemu będą dostępne w serwisie dla wszystkich Użytkowników.

Rejestracja do serwisu będzie dostępna po uchwaleniu Regulaminu serwisu przez Zarząd Uczelnianego Samorządu Doktorantów UMCS. 

Zapraszamy do korzystania z nowego serwisu.

Samorząd Doktorantów UMCS


Archiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów