UWAGA: Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej!
Link 09.03.2012 :: 18:51
Drodzy Doktoranci, informujemy, że  dniu 8 marca 2012 roku zostało podpisane Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (znajdziesz to zarządzenie tutaj), które weszło w życie z dniem podpisania.

Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na termin składania przez doktorantów wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2011/2012, który został ustalony przez Rektora na 23 marca 2012 roku.

Samorząd Doktorantów UMCS

Załączniki
 1. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych: wersja PDF.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników II-IV roku:
  wersja PDF
  , wersja DOC.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego da uczestników I roku:
  wersja PDF, wersja DOC.
 4. Wniosek o przyznanie zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników II-IV roku:
  wersja PDF
  , wersja DOC.
 5. Wniosek o przyznanie zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników I roku:
  wersja PDF
  , wersja DOC.Wybory elektora doktoranckiego – członka Kolegium Elektorów UMCS
Link 30.03.2012 :: 00:49
Szanowni Doktoranci,

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nr 1/2012, informujemy, iż zostały ogłoszone wybory elektora doktoranckiego – członka Kolegium Elektorów UMCS. Doktoranci posiadają 1 mandat. Kandydatów na elektora doktoranckiego może zgłaszać każdy doktorant UMCS, przy czym zgłoszenie powinno zawierać zgodę kandydata (Załącznik nr 1).

Zgłoszeń kandydatów na elektorów doktoranckich należy dokonywać w siedzibie Samorządu Doktorantów UMCS, przy ul. Sowińskiego 12 pok. 10 (zgłoszenie w kopercie zaadresowanej do UZSD oraz z adnotacją "Wybory elektora doktoranckiego" można zostawić na portierni) lub pod adresem mailowym: doktoranci-umcs@wp.pl do dnia 1 kwietnia 2012r., do godziny 20.00.

Dnia 1 kwietnia 2012 r. po godzinie 20.00 ogłoszone zostaną listy zgłaszanych kandydatów. Wybory zostaną przeprowadzone 2 kwietnia 2012 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Uczelnianej Samorządów Doktorantów. Zachęcamy do zapoznania się uchwałą oraz pobrania "Zgłoszenia kandydata."


Samorząd Doktorantów UMCS

Załączniki:
 1. Uchwała nr 1/2012 UZSD UMCS  w sprawie ogłoszenia wyboru elektora doktoranckiego z dnia 29 marca 2012.
 2. Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2012 UZSD UMCS w sprawie ogłoszenia wyboru elektora doktoranckiego z dnia 29 marca 2012  - WNIOSEK "Zgłoszenie kandydata".


Archiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów