Drodzy Doktoranci!
Link 07.05.2012 :: 20:33
Z przykrością informujemy, że zmuszeni sytuacją finansową postanowiliśmy wstrzymać dofinansowania konferencji naukowych z naszych środków do końca 2012 roku. 

Samorząd Doktorantów


Szanowni Doktoranci,
Link 24.05.2012 :: 00:20

W związku z kończącą się kadencją Przedstawiciela Doktorantów w Senacie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także Przedstawicieli w Komisjach Senackich, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia wyborów i wyłonienia Przedstawicieli Doktorantów do tych ciał.

Senat - 1 przedstawiciel.

Komisje Senackie:
1. Senacka Komisja Statutowa- 1 przedstawiciel
2. Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu- 1 przedstawiciel
3. Senacka Komisja Rozwoju Kadry Naukowej - 1 przedstawiciel
4. Senacka Komisja Budżetu i Finansów - 1 przedstawiciel
5. Senacka Komisja Dydaktyki i Wychowania - 1 przedstawiciel
6. Senacka Komisja Badań Naukowych - 1 przedstawiciel
7. Senacka Komisja Wydawnictw - 1 przedstawiciel
8. Senacka Komisja Współpracy z Zagranicą - 1 przedstawiciel
9. Senacka Komisja Współpracy z Gospodarką - 1 przedstawiciel
10. Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów - 4 przedstawicieli
11. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów - 2 przedstawicieli


Przyjęty został następujący kalendarz wyborczy:

1. Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać w siedzibie Samorządu Doktorantów UMCS, przy ul. Sowińskiego 12 pok. 10 (zgłoszenie „Załącznik 1” w kopercie zaadresowanej do RUSD oraz z adnotacją "Wybory do Senatu" lub „ Wybory do Komisji Senackiej” można zostawić na portierni) lub pod adresem mailowym: doktoranci-umcs@wp.pl  do dnia 28 maja 2012 r., do godziny 18.00 (poniedziałek),.

2.  Dnia 28 maja 2012 r. po godzinie 20.00 (poniedziałek), ogłoszone zostaną listy zgłaszanych kandydatów. Wybory zostaną przeprowadzone 29 maja 2012 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Uczelnianej Samorządów Doktorantów.


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DOKTORANTÓW DO UDZIAŁU W WYBORACH.


Katarzyna Mącznik
Przewodnicząca RUSD UMCS
Szanowni Doktoranci,
Link 28.05.2012 :: 22:05
Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów przedstawia listę kandydatów zakwalifikowanych do wyborów Przedstawicieli reprezentujących Doktorantów w Senacie oraz poszczególnych Komisjach Senackich.

Senat
mgr Tadeusz Paweł Walczyński (Wydział Biologii i Biotechnologii)
mgr Magdalena Wojtoń (Wydział Politologii)

 
Komisje Senackie:
1. Senacka Komisja Statutowa
mgr Wioletta Brankiewicz (Wydział Biologii i Biotechnologii)

2. Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu
mgr Paweł Jakubowski (Wydział Politologii)

3. Senacka Komisja Rozwoju Kadry Naukowej
mgr Małgorzata Pac (Wydział Biologii i Biotechnologii)

4. Senacka Komisja Budżetu i Finansów
mgr Urszula Romańczuk (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)
mgr Paweł Jakubowski (Wydział Politologii)

5. Senacka Komisja Dydaktyki i Wychowania
mgr Małgorzata Pac (Wydział Biologii i Biotechnologii)

6. Senacka Komisja Badań Naukowych
mgr Jarosław Szlązak (Wydział Humanistyczny)
mgr Paweł Jakubowski (Wydział Politologii)
mgr Małgorzata Pac (Wydział Biologii i Biotechnologii)

7. Senacka Komisja Wydawnictw
mgr Justyna Maria Maguś (Wydział Politologii)
mgr Małgorzata Pac (Wydział Biologii i Biotechnologii)

8. Senacka Komisja Współpracy z Zagranicą
mgr Tadeusz Zienkiewicz (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

9. Senacka Komisja Współpracy z Gospodarką
mgr Tadeusz Zienkiewicz (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

10. Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
mgr Marcin Jerzy Kowalski (Wydział Humanistyczny)
mgr Paweł Jakubowski (Wydział Politologii)
mgr Małgorzata Pac (Wydział Biologii i Biotechnologii)
mgr Wioletta Brankiewicz (Wydział Biologii i Biotechnologii)

11. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
mgr Tadeusz Paweł Walczyński (Wydział Biologii i Biotechnologii)
mgr Justyna Maria Maguś (Wydział Politologii)

 
Wybory zostaną przeprowadzone 29 maja 2012 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Uczelnianej Samorządów Doktorantów.

 
Katarzyna Mącznik
Przewodnicząca RUSD UMCS


Archiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów