ZAPROSZENIE
Link 15.06.2011 :: 13:43

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Samorząd Doktorantów UMCS


zaprasza do udziału

w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.
 „Wychowanie – Profilaktyka – Terapia. Szanse i zagrożenia”

Lublin, 23.09.2011 r.

Patronat honorowy JM Rektor UMCS
Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski

Komitet naukowy
 
Prof. dr hab. Ryszard Bera, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Profesor nadzwyczajny UMCS
Prof. dr hab. Maria Chodkowska, Kierownik Zakładu Socjopedagogiki Specjalnej, Profesor zwyczajny UMCS
Prof. dr hab. Janusz Kirenko, Dyrektor Instytutu Pedagogiki, Kierownik Zakładu Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Profesor zwyczajny UMCS
Prof. dr hab. Andrzej Węgliński, Profesor nadzwyczajny UMCS

Komitet organizacyjny

mgr Magdalena Boczkowska   
mgr Anna Gagat-Matuła
mgr Ewelina Tymoszuk
mgr Patrycja Zielińska

Przedmiotem szczególnego zainteresowania będzie proces szeroko pojętego wychowania, działań profilaktycznych a także terapii. Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz podjęcie dyskusji w obrębie kontrowersyjnych kwestii.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz absolwentów uczelni z całej Polski.  Zaproszenie kierowane jest także do nauczycieli i wychowawców, przedstawicieli władz oświatowych, organów administracji publicznej oraz osób reprezentujących organizacje i instytucje wychowawcze, pomocowe, wspierające i zapobiegawcze, a w szczególności: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie specjalistyczne, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe centra pomocy rodzinie, placówki oświatowe i inne. Ponadto zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane prezentowaną tematyką. Wynikiem spotkania będzie wydanie publikacji poruszającej omawiane podczas konferencji zagadnienia. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.


UWAGA DOKTORANCI – ZNIŻKI PKP
Link 15.06.2011 :: 13:53

W wyniku poprawek Senatu przyjętych przez Sejm, od 1.01.2012 r. doktorantom do ukończenia 35 r.ż. będzie przysługiwała ulga w wysokości 51 % na przejazdy środkami transportu kolejowego (PKP-bilety jednorazowe i miesięczne) i transportu autobusowego (PKS-na podstawie biletów miesięcznych) – analogicznie jak studentom.

Nie zmieniła się natomiast regulacja dotycząca ulg na przejazdy komunikacją miejską – tu nadal decyzje podejmowały będą jednostki samorządu terytorialnego.


Archiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów