Uwaga
Link 13.09.2012 :: 07:47
Przypominamy, że zbliża się okres składania wniosków o stypendia. Terminy ich wynoszą odpowiednio:


Regulaminy i wzory wniosków znajdują się na stronie UMCS:
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=261&mid=103&mref=14265_14267
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=1787&mid=48&mref=5048

Samorząd Doktorantów


UWAGA - WYMIANA LEGITYMACJI
Link 13.09.2012 :: 08:10
Zgonie z Zarządzeniem Rektora z dnia 29.03.2012 konieczna jest wymiana papierowych legitymacji na elektroniczne. Stare legitymacje tracą ważność z dniem 1 października. 

Zarządzenie wraz z wnioskiem znajduje się poniżej.

Samorząd DoktorantówStypendia ministra za wybitne osięgnięcia na rok akademicki 2012/2013!
Link 23.09.2012 :: 17:45
Przypominamy, że Doktoranci, którzy chcieliby się ubiegać o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe proszeni są o składanie wniosków w dziekanacie w terminie od 1 października do dnia 10 października br. za wiedzą i akceptacją wniosku przez Kierownika studiów.

Wnioski (wg nowych zasad) i warunki jakie powinien spełniać kandydat do w/w stypendiów dostępne są na stronie http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-studentow-i-doktorantow/system-pomocy-materialnej/stypendia-ministra/.

Samorząd Doktorantów


Archiwum

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów