Uwaga
Link 13.09.2012 :: 07:47
Przypominamy, że zbliża się okres składania wniosków o stypendia. Terminy ich wynoszą odpowiednio:


Regulaminy i wzory wniosków znajdują się na stronie UMCS:
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=261&mid=103&mref=14265_14267
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=1787&mid=48&mref=5048

Samorząd Doktorantów


UWAGA - WYMIANA LEGITYMACJI
Link 13.09.2012 :: 08:10
Zgonie z Zarządzeniem Rektora z dnia 29.03.2012 konieczna jest wymiana papierowych legitymacji na elektroniczne. Stare legitymacje tracą ważność z dniem 1 października. 

Zarządzenie wraz z wnioskiem znajduje się poniżej.

Samorząd DoktorantówStypendia ministra za wybitne osięgnięcia na rok akademicki 2012/2013!
Link 23.09.2012 :: 17:45
Przypominamy, że Doktoranci, którzy chcieliby się ubiegać o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe proszeni są o składanie wniosków w dziekanacie w terminie od 1 października do dnia 10 października br. za wiedzą i akceptacją wniosku przez Kierownika studiów.

Wnioski (wg nowych zasad) i warunki jakie powinien spełniać kandydat do w/w stypendiów dostępne są na stronie http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-studentow-i-doktorantow/system-pomocy-materialnej/stypendia-ministra/.

Samorząd Doktorantów


Archiwum

2017
2016
2015
2014
2013
2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów