DOFINANSOWANIA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
Link 21.10.2007 :: 22:34

Uprzejmie informuję Koleżanki i Kolegów doktorantów, że Uczelniany Zarząd Samorządu Doktorantów UMCS podjął decyzję o możliwości dofinansowania, z puli przeznaczonej na działalność Samorządu, następujących inicjatyw:

1. współfinansowanie udziału doktoranta w konferencji krajowej lub zagranicznej, do wniosku zawierającego uzasadnienie należy dołączyć:

- kosztorys udziału w konferencji oraz temat prezentowanego na konferencji odczytu,
- poparcie opiekuna naukowego/promotora oraz/lub kierownika studiów doktoranckich,
- decyzję dziekana o wysokości przyznanego dofinansowania,

2. finansowanie udziału doktoranta w konferencji (w przypadku gdy dziekan nie dofinansowuje udziału), należy dołączyć wymienione wyżej dokumenty, wraz z odmową finansowania wyjazdu przez dziekana - pełne finansowanie kosztów udziału w konferencji będzie przyznawane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. współfinansowanie organizacji konferencji naukowych organizowanych przez koła i organizacje naukowe doktorantów oraz przez grupy doktorantów; do wniosku należy dołączyć:

- opis konferencji zawierający m.in. planowany program konferencji oraz planowane do osiągnięcia rezultaty naukowe,
- preliminarz wydatków (koszty konferencji z podziałem na rodzaje kosztów oraz źródła finansowania kosztów),
- decyzje: dziekana, prorektora d/s Kształcenia i innych organów przyznające dofinansowanie organizacji konferencji,
- informacje o sponsorach i inne istotne informacje.

Wnioski należy składać w siedzibie Samorządu w godzinach dyżurów lub w dniu zebrań Samorządu (środa: 14-16)

Paweł Pachuta (Przewodniczący SD UMCS)Archiwum

2018
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów