DOFINANSOWANIA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
Link 21.10.2007 :: 22:34

Uprzejmie informuję Koleżanki i Kolegów doktorantów, że Uczelniany Zarząd Samorządu Doktorantów UMCS podjął decyzję o możliwości dofinansowania, z puli przeznaczonej na działalność Samorządu, następujących inicjatyw:

1. współfinansowanie udziału doktoranta w konferencji krajowej lub zagranicznej, do wniosku zawierającego uzasadnienie należy dołączyć:

- kosztorys udziału w konferencji oraz temat prezentowanego na konferencji odczytu,
- poparcie opiekuna naukowego/promotora oraz/lub kierownika studiów doktoranckich,
- decyzję dziekana o wysokości przyznanego dofinansowania,

2. finansowanie udziału doktoranta w konferencji (w przypadku gdy dziekan nie dofinansowuje udziału), należy dołączyć wymienione wyżej dokumenty, wraz z odmową finansowania wyjazdu przez dziekana - pełne finansowanie kosztów udziału w konferencji będzie przyznawane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. współfinansowanie organizacji konferencji naukowych organizowanych przez koła i organizacje naukowe doktorantów oraz przez grupy doktorantów; do wniosku należy dołączyć:

- opis konferencji zawierający m.in. planowany program konferencji oraz planowane do osiągnięcia rezultaty naukowe,
- preliminarz wydatków (koszty konferencji z podziałem na rodzaje kosztów oraz źródła finansowania kosztów),
- decyzje: dziekana, prorektora d/s Kształcenia i innych organów przyznające dofinansowanie organizacji konferencji,
- informacje o sponsorach i inne istotne informacje.

Wnioski należy składać w siedzibie Samorządu w godzinach dyżurów lub w dniu zebrań Samorządu (środa: 14-16)

Paweł Pachuta (Przewodniczący SD UMCS)Archiwum

2017
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów