INFORMACJE O STYPENDIACH DOKTORANCKICH
Link 17.10.2007 :: 10:57

Uprzejmie informujż, że JM Rektor zatwierdził Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich (tzw. "dużych" w min. kwocie 1044 zł). Regulamin znajduje się tutaj: http://www.doktoranci.umcs.lublin.pl/akty/regstypdok.doc

Wzór wniosku o przyznanie stypendium (karta osiągnięć doktoranta) znajduje się tutaj: Akty prawne>>pomoc materialna>>wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego.

Termin składania wniosków upływa 30 października br.


pozdrawiam
Paweł Pachuta
Przewodniczący Samorządu Doktorantów UMCSArchiwum

2018
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów