IV Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”
Link 12.12.2012 :: 13:29
Informujemy, że na stronach Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, pojawiła się informacja, że Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów studiów z uczelni wyższych i placówek naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego „Stypendia naukowe dla doktorantów II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu województwa. O stypendium mogą również się ubiegać osoby, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich. 

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać w kopercie zamkniętej w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin, piętro I, pok. 1, osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od dnia 4 grudnia 2012 r. do dnia 4 stycznia 2013 r. do godziny 15.30 (z dopiskiem na kopercie Stypendia naukowe dla doktorantów II). 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Samorząd DoktorantówArchiwum

2018
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów