Stypendia ministra za wybitne osięgnięcia na rok akademicki 2012/2013!
Link 23.09.2012 :: 17:45
Przypominamy, że Doktoranci, którzy chcieliby się ubiegać o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe proszeni są o składanie wniosków w dziekanacie w terminie od 1 października do dnia 10 października br. za wiedzą i akceptacją wniosku przez Kierownika studiów.

Wnioski (wg nowych zasad) i warunki jakie powinien spełniać kandydat do w/w stypendiów dostępne są na stronie http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-studentow-i-doktorantow/system-pomocy-materialnej/stypendia-ministra/.

Samorząd Doktorantów


Archiwum

2018
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów