STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE
Link 16.10.2007 :: 00:38

Koleżanki i Koledzy Doktoranci !


 


STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE


Uprzejmie informuję, że JM Rektor podpisał zmiany w regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów, co umożliwi składanie wniosków o stypendia za wyniki w nauce na latach II – IV.


Na I roku studiów stypendium przyznawane jest z urzędu na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez komisje rekrutacyjne.


Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz instrukcja jego wypełniania znajduje się w dziekanatach oraz pod adresem www (zakladka akty prawne >> pomoc materilana):


http://www.doktoranci.umcs.lublin.pl/akty/wniosostyp.doc


http://www.doktoranci.umcs.lublin.pl/akty/instrdowniosostyp.doc


 


Termin składania wniosków upływa 7 listopada br. (środa).


 


STYPENDIA SOCJALNE


Jednocześnie przypominam, że stypendia socjalne (socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe) od miesiąca października otrzymają ci doktoranci, którzy złoża stosowne wnioski najpóźniej do dnia 31 października br.


Regulamin pomocy materialnej, wzór wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych i załączniki do wniosku znajdują się w dziekanatach oraz pod adresem www (zakladka akty prawne >> pomoc materilana):


http://www.doktoranci.umcs.lublin.pl/akty/wniosek.doc


 


STYPENDIA DOKTORANCKIE


Regulamin stypendiów doktoranckich (tzw. „dużych”) zostanie podpisany przez JM Rektora w najbliższych dniach, o czym Was niezwłocznie poinformujemy.


 


Aktualne informacje dotyczące wszystkich rodzajów stypendiów będą na bieżąco publikowane na stronie Samorządu Doktorantów UMCS:


www.doktoranci.umcs.lublin.pl


 


Serdecznie pozdrawiam


mgr Paweł Pachuta


Przewodniczący Samorządu Doktorantów UMCSArchiwum

2018
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów