STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE
Link 16.10.2007 :: 00:38

Koleżanki i Koledzy Doktoranci !


 


STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE


Uprzejmie informuję, że JM Rektor podpisał zmiany w regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów, co umożliwi składanie wniosków o stypendia za wyniki w nauce na latach II – IV.


Na I roku studiów stypendium przyznawane jest z urzędu na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez komisje rekrutacyjne.


Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz instrukcja jego wypełniania znajduje się w dziekanatach oraz pod adresem www (zakladka akty prawne >> pomoc materilana):


http://www.doktoranci.umcs.lublin.pl/akty/wniosostyp.doc


http://www.doktoranci.umcs.lublin.pl/akty/instrdowniosostyp.doc


 


Termin składania wniosków upływa 7 listopada br. (środa).


 


STYPENDIA SOCJALNE


Jednocześnie przypominam, że stypendia socjalne (socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe) od miesiąca października otrzymają ci doktoranci, którzy złoża stosowne wnioski najpóźniej do dnia 31 października br.


Regulamin pomocy materialnej, wzór wniosku o przyznanie świadczeń socjalnych i załączniki do wniosku znajdują się w dziekanatach oraz pod adresem www (zakladka akty prawne >> pomoc materilana):


http://www.doktoranci.umcs.lublin.pl/akty/wniosek.doc


 


STYPENDIA DOKTORANCKIE


Regulamin stypendiów doktoranckich (tzw. „dużych”) zostanie podpisany przez JM Rektora w najbliższych dniach, o czym Was niezwłocznie poinformujemy.


 


Aktualne informacje dotyczące wszystkich rodzajów stypendiów będą na bieżąco publikowane na stronie Samorządu Doktorantów UMCS:


www.doktoranci.umcs.lublin.pl


 


Serdecznie pozdrawiam


mgr Paweł Pachuta


Przewodniczący Samorządu Doktorantów UMCSArchiwum

2017
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów