ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW w r
Link 11.07.2007 :: 19:50

Wszystkim doktorantom uprzejmie przypominamy, że podania o świadczenia pomocy materialnej składać można już od początku czerwca br.


Świadczenia socjalne od miesiąca października zostaną przyznane tym uprawnionym doktorantom, którzy złożą stosowne wnioski przed końcem października. Osoby, które złoża podania do końca września otrzymają wypłatę świadczeń już w miesiącu październiku, wypłata świadczeń dla osób, które złożą wnioski pomiędzy 1 a 31 października nastąpi dopiero w listopadzie (z wyrównaniem od października).


W Waszym interesie jest zatem jak najszybsze skompletowanie wniosków i ich złożenie najlepiej do 15 września.


Informujemy także, że od roku akademickiego 2007/2008 stypendia za wyniki w nauce przysługiwały będą doktorantom od I do IV roku studiów i będą przyznawane NA WNIOSEK doktoranta - wzór wniosku już wkrótce na stronie.


Stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów I roku przyznawane będą z urzędu - na wniosek wydziałowej komisji rekrutacyjnej (WKR) - z możliwością złożenia przez doktoranta zastrzeżenia co do wyboru kandydatów do stypendium dokonanego przez WKR.


Procent doktorantów uprawnionych do stypendium za wyniki w nauce (oraz stawki w poszczególnych przedziałach procentowych) ogłoszony zostanie wkrótce, w oparciu o analizę środków pozostających w dyspozycji Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów z przeznaczeniem na tę formę świadczeń.


pozdrawiam


Paweł Pachuta (przewodniczący SD UMCS)


p.s. ewentualne pytania prosimy kierować na nasz adres e-mail.


 Archiwum

2018
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów