Szanowni Doktoranci,
Link 24.05.2012 :: 00:20

W związku z kończącą się kadencją Przedstawiciela Doktorantów w Senacie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także Przedstawicieli w Komisjach Senackich, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia wyborów i wyłonienia Przedstawicieli Doktorantów do tych ciał.

Senat - 1 przedstawiciel.

Komisje Senackie:
1. Senacka Komisja Statutowa- 1 przedstawiciel
2. Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu- 1 przedstawiciel
3. Senacka Komisja Rozwoju Kadry Naukowej - 1 przedstawiciel
4. Senacka Komisja Budżetu i Finansów - 1 przedstawiciel
5. Senacka Komisja Dydaktyki i Wychowania - 1 przedstawiciel
6. Senacka Komisja Badań Naukowych - 1 przedstawiciel
7. Senacka Komisja Wydawnictw - 1 przedstawiciel
8. Senacka Komisja Współpracy z Zagranicą - 1 przedstawiciel
9. Senacka Komisja Współpracy z Gospodarką - 1 przedstawiciel
10. Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów - 4 przedstawicieli
11. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów - 2 przedstawicieli


Przyjęty został następujący kalendarz wyborczy:

1. Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać w siedzibie Samorządu Doktorantów UMCS, przy ul. Sowińskiego 12 pok. 10 (zgłoszenie „Załącznik 1” w kopercie zaadresowanej do RUSD oraz z adnotacją "Wybory do Senatu" lub „ Wybory do Komisji Senackiej” można zostawić na portierni) lub pod adresem mailowym: doktoranci-umcs@wp.pl  do dnia 28 maja 2012 r., do godziny 18.00 (poniedziałek),.

2.  Dnia 28 maja 2012 r. po godzinie 20.00 (poniedziałek), ogłoszone zostaną listy zgłaszanych kandydatów. Wybory zostaną przeprowadzone 29 maja 2012 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Uczelnianej Samorządów Doktorantów.


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DOKTORANTÓW DO UDZIAŁU W WYBORACH.


Katarzyna Mącznik
Przewodnicząca RUSD UMCS
Archiwum

2018
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów