TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA
Link 12.09.2009 :: 00:29
Koleżanki i Koledzy Doktoranci !

Samorząd Doktorantów UMCS uprzejmie przypomina, że terminy składania wniosków o poszczególne rodzaje stypendiów dla doktorantów są następujące:

STYPENDIUM DOKTORANCKIE (tzw. "dziekańskie"-1044 zł)
- do dnia 20 września,
wnioski należy składać u kierownika studiów doktoranckich.

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE
- do dnia 30 października,
wnioski należy składać do wydziałowych komisji stypendialnych za pośrednictwem kierowników studiów doktoranckich.
Doktoranci I roku studiów otrzymują stypendia za wyniki w nauce z urzędu (bez składania wniosku) w oparciu o ranking przygotowany przez komisje rekrutacyjne.

STYPENDIA SOCJALNE (socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowe)
- przysługują od miesiąca, w którym wpłynął kompeltny wniosek o ich przyznanie,
- osoby, które złożą wnioski do 10 października wypłatę świadczeń otrzymają w listopadzie z wyrównaniem za październik,
- osoby, które złożą wnioski po 10 października wypłatę świadczeń otrzymają w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad.
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANATACH WYDZIAŁÓW
(dziekanaty mają obowiązek ich przyjmowania już w miesiącu wrześniu).

STAWKI STYPENDIÓW SOCJALNYCH ZOSTANĄ USTALONE W PAŹDZIERNIKU, A STAWKI STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE W LISTOPADZIE.


Ze względu na znaczące obniżenie poziomu dotacji ministerialnej na pomoc materialną zmianie - w porównaniu do roku ubiegłego - ulegną zarówno progi stypendialne, jak i wysokość stypendiów (spadek o ok. 20 %).
Procent uprawnionych do stypendium za wyniki w nauce nie będzie przekraczał 15 % doktorantów.

Regulaminy i wzory wniosków znajdują się w zakładce "Akty prawne",
dodatkowa uchwała UOKSD doprecyzowująca tryb postępowania o przyznanie stypendium naukowego:
Uchwała UOKSD UMCS nr 2/2007/2008 w sprawie
określenia szczegółowych zasad postępowania w sprawie o przyznanie stypendiów za
wyniki w nauce dla doktorantów.


Paweł Pachuta
Przewodniczący
Samorządu Doktorantów UMCS


Archiwum

2018
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów