TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA
Link 12.09.2009 :: 00:29
Koleżanki i Koledzy Doktoranci !

Samorząd Doktorantów UMCS uprzejmie przypomina, że terminy składania wniosków o poszczególne rodzaje stypendiów dla doktorantów są następujące:

STYPENDIUM DOKTORANCKIE (tzw. "dziekańskie"-1044 zł)
- do dnia 20 września,
wnioski należy składać u kierownika studiów doktoranckich.

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE
- do dnia 30 października,
wnioski należy składać do wydziałowych komisji stypendialnych za pośrednictwem kierowników studiów doktoranckich.
Doktoranci I roku studiów otrzymują stypendia za wyniki w nauce z urzędu (bez składania wniosku) w oparciu o ranking przygotowany przez komisje rekrutacyjne.

STYPENDIA SOCJALNE (socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowe)
- przysługują od miesiąca, w którym wpłynął kompeltny wniosek o ich przyznanie,
- osoby, które złożą wnioski do 10 października wypłatę świadczeń otrzymają w listopadzie z wyrównaniem za październik,
- osoby, które złożą wnioski po 10 października wypłatę świadczeń otrzymają w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad.
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANATACH WYDZIAŁÓW
(dziekanaty mają obowiązek ich przyjmowania już w miesiącu wrześniu).

STAWKI STYPENDIÓW SOCJALNYCH ZOSTANĄ USTALONE W PAŹDZIERNIKU, A STAWKI STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE W LISTOPADZIE.


Ze względu na znaczące obniżenie poziomu dotacji ministerialnej na pomoc materialną zmianie - w porównaniu do roku ubiegłego - ulegną zarówno progi stypendialne, jak i wysokość stypendiów (spadek o ok. 20 %).
Procent uprawnionych do stypendium za wyniki w nauce nie będzie przekraczał 15 % doktorantów.

Regulaminy i wzory wniosków znajdują się w zakładce "Akty prawne",
dodatkowa uchwała UOKSD doprecyzowująca tryb postępowania o przyznanie stypendium naukowego:
Uchwała UOKSD UMCS nr 2/2007/2008 w sprawie
określenia szczegółowych zasad postępowania w sprawie o przyznanie stypendiów za
wyniki w nauce dla doktorantów.


Paweł Pachuta
Przewodniczący
Samorządu Doktorantów UMCS


Archiwum

2018
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów