UWAGA: Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej!
Link 09.03.2012 :: 18:51
Drodzy Doktoranci, informujemy, że  dniu 8 marca 2012 roku zostało podpisane Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (znajdziesz to zarządzenie tutaj), które weszło w życie z dniem podpisania.

Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na termin składania przez doktorantów wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2011/2012, który został ustalony przez Rektora na 23 marca 2012 roku.

Samorząd Doktorantów UMCS

Załączniki
 1. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych: wersja PDF.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników II-IV roku:
  wersja PDF
  , wersja DOC.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego da uczestników I roku:
  wersja PDF, wersja DOC.
 4. Wniosek o przyznanie zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników II-IV roku:
  wersja PDF
  , wersja DOC.
 5. Wniosek o przyznanie zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników I roku:
  wersja PDF
  , wersja DOC.Archiwum

2018
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów