Wybory elektora doktoranckiego – członka Kolegium Elektorów UMCS
Link 30.03.2012 :: 00:49
Szanowni Doktoranci,

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nr 1/2012, informujemy, iż zostały ogłoszone wybory elektora doktoranckiego – członka Kolegium Elektorów UMCS. Doktoranci posiadają 1 mandat. Kandydatów na elektora doktoranckiego może zgłaszać każdy doktorant UMCS, przy czym zgłoszenie powinno zawierać zgodę kandydata (Załącznik nr 1).

Zgłoszeń kandydatów na elektorów doktoranckich należy dokonywać w siedzibie Samorządu Doktorantów UMCS, przy ul. Sowińskiego 12 pok. 10 (zgłoszenie w kopercie zaadresowanej do UZSD oraz z adnotacją "Wybory elektora doktoranckiego" można zostawić na portierni) lub pod adresem mailowym: doktoranci-umcs@wp.pl do dnia 1 kwietnia 2012r., do godziny 20.00.

Dnia 1 kwietnia 2012 r. po godzinie 20.00 ogłoszone zostaną listy zgłaszanych kandydatów. Wybory zostaną przeprowadzone 2 kwietnia 2012 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Uczelnianej Samorządów Doktorantów. Zachęcamy do zapoznania się uchwałą oraz pobrania "Zgłoszenia kandydata."


Samorząd Doktorantów UMCS

Załączniki:
  1. Uchwała nr 1/2012 UZSD UMCS  w sprawie ogłoszenia wyboru elektora doktoranckiego z dnia 29 marca 2012.
  2. Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2012 UZSD UMCS w sprawie ogłoszenia wyboru elektora doktoranckiego z dnia 29 marca 2012  - WNIOSEK "Zgłoszenie kandydata".


Archiwum

2018
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów