Zaproszenie!!!
Link 08.02.2011 :: 17:30
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pt.: „Procedury parlamentarne związane z integracją europejską”
3-4 marca 2011 r., Lublin


Mamy zaszczyt zaprosić Doktorantów kierunków humanistycznych (w tym głównie prawo, politologia, stosunki międzynarodowe) na Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: "Procedury parlamentarne związane z integracją europejską", która odbędzie się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w dniach 3-4 marca 2011r.

Celem proponowanej Konferencji - współorganizowanej przez Samorząd Doktorantów UMCS - jest podjęcie dyskusji, wymiana poglądów oraz rozwinięcie współpracy naukowej środowisk studentów i doktorantów wywodzących się z europejskich ośrodków akademickich.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:
- procedury parlamentarne związane z integracją europejską, zwłaszcza w kontekście zmian wywołanych wejściem w życie Traktatu z Lizbony,
- proces integracji europejskiej a system prawny państwa członkowskiego
- teraźniejszość i przyszłość,
- proces legislacyjny w przestrzeni europejskiej,
- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a proces integracji europejskiej.

Zgłoszenia (wypełnione formularze zgłoszeniowe) oraz abstrakt wystąpienia wraz ze skanem pozytywnej opinii opiekuna naukowego/promotora prosimy przysyłać do dnia 15 lutego 2011 r. na adres email: mk@sknp.umcs.lublin.pl. Osoby, których prace zostaną zakwalifikowane poinformujemy drogą mailową najpóźniej w dniu 17 lutego. Gwarantujemy publikację najlepszych prac w wydawnictwie pokonferencyjnym.

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 250 zł od osoby i obejmuje zakwaterowanie oraz wyżywienie. Wpłat należy dokonać do dnia 21 lutego 2011 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdziecie w poniższych załącznikach.


Załączniki:
1. Zaproszenie
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Wymogi dotyczące abstraktuSamorząd Doktorantów


Archiwum

2018
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów