ZAPROSZENIE
Link 29.11.2010 :: 23:08
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
 „Przyszłość szkolnictwa wyższego – szanse i zagrożenia
10-12 grudnia 2010 r., Lublin

     Mamy zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: "Przyszłość szkolnictwa wyższego - szanse i zagrożenia", która odbędzie się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w dniach 10-12 grudnia 2010r. Ideą przyświecającą przedsięwzięciu jest organizowanie cyklicznych spotkań, w trakcie których będą poruszane i dyskutowane zagadnienia dotyczące problemów szeroko pojętej społeczności akademickiej. Miesiąc grudzień sprzyja podsumowaniu całorocznej pracy, a jednocześnie jest dobrym momentem na wyznaczenie sobie nowych celów i kierunków działania.


     Temat tegorocznej Konferencji – współorganizowanej przez Samorząd Doktorantów UMCS – nawiązuje do toczącej się obecnie w środowisku akademickim burzliwej dyskusji na temat przyszłorocznej gruntownej reformy systemu szkolnictwa wyższego, związanej z nowelizacją ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Pamiętając o tym, że nowelizacja stanowi najważniejszy, jednak nadal tylko element całościowej reformy, pragniemy spojrzeć na problemy systemu szkolnictwa wyższego w szerszej perspektywie, koncentrując się na szansach i zagrożeniach jakie niesie reforma, jak również podnieść kwestie problemów pominiętych lub niewystarczająco uregulowanych nowymi przepisami. W dyskusję włączą się studenci, doktoranci, jak również przedstawicieli nauki - wszystkich tych, którzy aktywnie uczestniczą w życiu akademickim, tworzą i nadają realne kształty systemowi szkolnictwa wyższego.

     Szczegóły informacje dotyczące konferencji znajdziecie odpowiednio
– zaproszenie TUTAJ
– plan konferencji TUTAJ
– karta zgłoszeniowa TUTAJ
Samorząd  Doktorantów


Archiwum

2018
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów