Zmiany stawek stypendialnych dla doktorantów
Link 16.03.2013 :: 13:26
Informujemy, że wprowadzono obowiązujące w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 kryteria przyznawania oraz wysokości stypendiów socjalnych, socjalnych w zwiększonej wysokości, specjalnych dla osób niepełnosprawnych, stypendiów rektora oraz zapomóg dla doktorantów.


Samorząd Doktorantów UMCSArchiwum

2018
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów